Kloak

Vi udfører alle former for kloakarbejde.

- TV-Inspektion

- Renovering af eks. anlæg

- Etablering af nye anlæg. (ind- og udvendig)

- Etablering af primitive anlæg i landzone

- Etablering af dræn systemer

- Etablering af omfangsdræn med grundmursplade (evt. med isolering på sokkel)