Spule & rense service

Vi udfører spuling og rensning af kloakker i alle størrelse fra køkkenvask/toilet til hovedkloaker.

Slamsugning af septik tanke, trixtanke, samletanke og sandfang samt tag- og vejbrønde.